Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:Aplikace nepovinného očkování    ................................................... 250,-

CRP pro neregistrované pacienty      …........................................... 150,-

Streptest      …................................................................................. 140,-

Přihláška do MŠ     …....................................................................... 100,-

          evideční list      ......................................................................... 50,-

Přihláška na SŠ, VŠ    …................................................................... 100,-

Vyšetření pro vydání zdravot. průkazu    .......................................... 250,-

Vyšetření na řidičský průkaz     ......................................................... 400,-

Potvrzení pro osvobození od TV      ................................................. 100,-

Sportovní prohlídka      ..................................................................... 250,-

Přihláška pro dětské tábory     .........................................................  100,-

Potvrzení pro brigády      ..................................................................  200,-

Vyšetření pro adopci     ....................................................................  150,-

Vyšetření pro žádost o byt, pracovní úřady    ...................................  200,-

Vyšetření pro ozdravné pobyty    ...................................................... 100,-

Vyšetření pro dlouhodobé zahraniční pobyty    ................................  250,-

Vyšetření způsobilosti k zotavovacím akcím    .................................  100,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost      .....................  200,-

Kopie zdravotní dokumentace  .............................................  2 Kč / stránku

Vyšetření krevní skupiny     ............................................................... 300,-