Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.2.2020:Aplikace nepovinného očkování    ........................................................ 250,-

CRP a Streptest na žádost pacienta      …............................................ 150,-

Potvrzení pro osvobození od TV      ..................................................... 150,-

Posudek způsobilosti pro zotavovací akce,
tábory, plavání, SOU, SŠ, VŠ    ............................................................ 150,-

Přihláška do MŠ     …............................................................................ 150,-

          evideční list jeden      .................................................................. 100,-

          další      ......................................................................................... 50,-

Posudek o zdravotním stavu pro soud, policii,
pobyt v zahraničí, ozdravný pobyt, úřady    .......................................... 250,-

Sportovní prohlídka      ......................................................................... 250,-

Vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní průkaz      ................................... 500,-

Vstupní prohlídka do zaměstnání    ...................................................... 300,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost      .......................  200,-

Zdravotní průkaz     .............................................................................. 300,-

Zdravotní průkaz + Vstupní prohlídka do zaměstnání    ...................... 500,-

Kopie zdravotní dokumentace  .............................................  2 Kč / stránku