Životopis


Mám praxi jako praktická lékařka pro děti a dorost z Berouna a dále jako lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, kde jsem pracovala 18 let.

Od roku 2010 pracuji jako praktická lékařka pro děti a dorost v Letňanech.

Během mateřské dovolené jsem přeložila knihy: Jídlo jako lék (Earl Mindell), Tajemná léčiva (Earl Mindell) a Vstupte do Zóny (Barry Sears).